Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie

Msza Święta transmisja w niedzielę i dni powszednie

Budowa kościoła 2003-2005

2 lipca 2003

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Budowy Kościoła powołanego z inicjatywy Księdza Proboszcza Edwarda Szarka i Rady Parafialnej. Skład osobowy Komitetu: Dudek Jan - przewodniczący, Bobowicz Eugeniusz, Gonet Mieczysław, Guzik Janusz, Habrat Józef, Kolarczyk Bogusław, Krzanowski Piotr, Łuczaj Michał, Mijal Stanisław, Moskal Marian, Paczosa Jacek, Pawłowska-Nicałek Beata, Stasiak Maria, Zawisza Jacek, Zawisza Piotr.

11 lipca 2003

Ogłoszenie w prasie regionalnej konkursu na opracowanie „Koncepcji architektoniczno-budowlanej kościoła”.

23 września 2003

Ksiądz Biskup Stefan Moskwa poświęcił nowy dzwon, wotum wdzięczności naszej parafii za Nawiedzenie Matki Bożej w Jasnogórskiej Ikonie. Pamiątkowy dzwon nosi imię: „Matka Boża Częstochowska”, waży 420 kg, ma średnicę 87 cm, ton „b” dur. Odlany został w Odlewni Dzwonów J. Felczyńskiego w Przemyślu.

3 listopada 2003

Komitet Budowy Kościoła, spośród kilku nadesłanych koncepcji, wybrał projekt koncepcji architektoniczno-budowlanej kościoła autorstwa p. mgra inż. Marka Laskosia z Krosna.Wybrany projekt zostanie przedstawiony Komisji Artystyczno-Budowlanej przy Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

17 stycznia 2004

Zatwierdzenie przez Kurię Metropolitalną w Przemyślu projektu architektonicznego kościoła, opracowanego przez p. mgra inż. Marka Laskosia i zgoda Księdza Biskupa na budowę kościoła parafialnego.

Początek prac projektowych dotyczących szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej określającej warunki posadowienia kościoła. Przygotowanie wymaganej dokumentacji i uzgodnień potrzebnych do otrzymania pozwolenia na budowę.

8 września 2004

Poświęcenie placu pod budowę nowego kościoła przez Metropolitę Przemyskiego, Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika.

5 lipca 2005

Złożenie do Urzędu Miasta Krosna wniosku o pozwolenie na budowę kościoła.

16 września 2005

Zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta Krosna projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę budynku kościoła wraz z wolnostojącą wieżą - dzwonnicą.