Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie

Msza Święta transmisja NA ŻYWO

Budowa kościoła 2007

luty

W lutym ogłoszony został przetarg na wykonanie dalszych prac budowlanych. Trwają rozmowy z firmami,
które wykazują zainteresowanie prowadzeniem budowy.

maj

12 maja 2007 r.
Zawarcie Umowy pomiędzy Parafią a Firmą Handlowo – Usługową „Józef” w Krośnie na wykonanie robót budowlanych II etapu budowy kościoła. Zakres robót obejmuje:

Całość robót murarskich zakończona wieńcem, przygotowanie pod więźbę dachową.

16 maja 2007 r.
Msza św. na rozpoczęcie II etapu inwestycji.

17 maja 2007 r.
Wejście na plac budowy ekipy budowlanej.

czerwiec

Rosną mury naszej świątyni...

lipiec

Dalsze prace murarskie i zbrojeniowo-betoniarskie do poziomu + 4 m:

sierpień

Budowa konstrukcji nośnej chóru:

wrzesień

Prowadzenie prac zbrojeniowych i betoniarskich części chórowej kościoła – wylanie betonowej płyty chóru.

październik

Wykonane prace:

listopad

Budowa nadproży łukowych w nawie głównej świątyni (szalowanie i zbrojenie).

grudzień

15.12.2007 - zawieszenie prac przy wznoszeniu kościoła przez okres zimy.