Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie

Msza Święta transmisja w niedzielę i dni powszednie

Kolędowe spotkania w naszej parafii - 2021

2021/01/01

Dobiegła końca tegoroczna wizyta duszpasterska, która ze względu na trwającą epidemię koronawirusa, miała miejsce w naszej świątyni w dniach 4 - 16 stycznia 2021 roku. Parafianie codziennie o godz. 18.00 uczestniczyli w Mszy św. sprawowanej w ich intencji i spotkaniu kolędowym, zakończonym poświęceniem wody i uroczystym błogosławieństwem. Dopełnieniem kolędy była wspólna modlitwa rodzinna w Domowych Kościołach, której przewodniczył ojciec lub matka rodziny wg zamieszczonego poniżej wzoru. Pamiątką kolędy jest broszura kolędowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”, nawiązująca tematyką do obecnego roku duszpasterskiego, poświęconego Eucharystii. Znajdziemy w niej praktyczne rady, m.in. jak przygotować się do odwiedzin chorego w domu, czym jest i jak przeżywać Komunię św. duchową i adorację, czym jest Wiatyk. 
Dziękujemy serdecznie naszym Parafianom za udział i wspólną modlitwę oraz za każdy przejaw życzliwości wobec nas, Waszych duszpasterzy.

                                                                 Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

 

MODLITWA RODZINNA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Po spotkaniu kolędowym w kościele parafialnym, rodzina gromadzi się w domu na wspólnej modlitwie, której przewodniczy ojciec lub matka rodziny:

Śpiew kolędy: Wśród nocnej ciszy…

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Pan Jezus do nas mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20).

Z wiarą w żywą obecność Pana Jezusa pośród nas módlmy się w intencji naszej rodziny: Ojcze nasz …

Panie Boże, miłosierny Ojcze! Dziękujemy Ci, że nieustannie możemy cieszyć się Twoją opieką i Twoim błogosławieństwem. Wejdź łaskawie do tego domu i ustrzeż go od wszelkiej szkody. Daj, abyśmy radośnie i w nadziei mogli doświadczać Twojej miłości i przebaczenia. Daj, aby wszyscy ludzie, którzy tu będą przybywać, związani byli z nami węzłem pokoju. Daj nam wszystkim poznać, że nie mamy tu miejsca stałego, ale jesteśmy w drodze w poszukiwaniu Twojego wiecznego domu. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa w intencji starszych domowników
 
Panie Jezu Chryste, Ty jesteś naszą mocą i nadzieją w różnych utrapieniach życia. Bądź zawsze dla nas oparciem i opieką. Daj nam cierpliwość i naucz nas bez szemrania znosić dolegliwości wieku. Udziel nam potrzebnych sił, abyśmy mogli należycie korzystać z Twoich darów doczesnych i wiecznych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa za chorego członka rodziny

Miłosierny Boże, stajemy przed Toba razem z naszym chorym bratem (naszą chorą siostra), aby Ci powiedzieć: „Panie, oto ten, którego miłujesz, jest chory”. Wejrzyj łaskawie na naszego brata (nasza siostrę), pomóż mu (jej) dźwigać krzyż choroby, pokrzep nadzieją, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko służy ku ich dobru. Panie Jezu, najlepszy nasz Lekarzu, Ty w najtrudniejszej chwili nie zawodzisz, a tych, którzy Tobie ufają, nigdy nie opuszczasz. W Twoich rękach spoczywa wszelka moc na niebie i ziemi, niech wiec ona objawi się nad naszym bratem (nasza siostrą). Daj nam wszystkim moc wytrwania w wierze aż do końca życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa błogosławieństwa dzieci

Zależnie od okoliczności rodzice kreślą znak krzyża na czole dzieci i wypowiadają następującą modlitwę błogosławieństwa:

Ojcze Święty, niewyczerpane źródło życia i twórco wszelkiego dobra, błogosławimy Ciebie i dzięki Tobie składamy za to, że dając nam dzieci, uradowałeś nasza wspólnotę miłości.
Spraw, prosimy, aby te dzieci, będące najmłodszymi członkami rodziny, znajdowały w domowej społeczności drogę do coraz większego dobra i dzięki Twojej opiece doszły kiedyś do celu, jaki im wyznaczyłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
A teraz pokropimy nas i nasz dom (mieszkanie) wodą święconą na znak, że poprzez Chrzest święty jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem i tworzymy domowy Kościół.

Ojciec lub matka rodziny kropi wodą święconą zgromadzonych i dom (mieszkanie). W czasie pokropienia śpiewa się wybrane kolędy.

Polećmy naszą rodzinę i wszystkich naszych przyjaciół opiece Matki Bożej.

Pod Twoją obronę...


Ojciec lub matka rodziny: Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Amen.

Śpiew kolędy: Bóg się rodzi…