Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie

Msza Święta transmisja w niedzielę i dni powszednie

Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”

2023/04/21

W piątek 21 kwietnia 2023 r. w kościele pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy Archidiecezji Przemyskiej. Mszę św. z księdzem biskupem współkoncelebrowali ks. prał. Jan Bielec, ks. prał. Andrzej Chmura, ks. prał. Edward Szarek, w uroczystości uczestniczył także ks. kan. Karol Gonet. W uroczystości wzięła udział rodzina z synem Zbigniewem Człowiekowskim na czele. Hołd nieżyjącemu złożyli przedstawiciele IPN, parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele środowisk opozycyjnych, reprezentanci świata nauki oraz kultury, środowisk patriotycznych, żołnierze 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, policjanci, a także mieszkańcy miasta.
Kazimierz Człowiekowski ps. „Niemsta” urodził się 13.01.1909 r. w podkrośnieńskich Białobrzegach (obecnie dzielnica Krosna). Był żołnierzem Narodowej Organizacji Wojskowej, Tajnej Organizacji Wojskowej  oraz Armii Krajowej, żołnierzem Oddziału Partyzanckiego OP-11 „Orskiego”, więźniem sowieckich łagrów, współpracownikiem Grupy Partyzanckiej „Topora”. Zmarł 19.04.1954 r. w Rzeszowie w wyniku ran odniesionych podczas walki z funkcjonariuszami reżimu komunistycznego w Korczynie. Ciała nie wydano rodzinie, w tajemnicy wrzucono do bezimiennej mogiły na cmentarzu w Rzeszowie. W 2021 r. IPN odnalazł jego doczesne szczątki na cmentarzu Pobitno w Rzeszowie.

Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”Uroczystości pogrzebowe śp. Kazimierza Człowiekowskiego ps. „Niemsta”